Home Budownictwo Systemy fotowoltaiczne – rozwiązanie dla budynków wielorodzinnych

Systemy fotowoltaiczne – rozwiązanie dla budynków wielorodzinnych

by admin

Fotowoltaika to doskonały sposób na oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Mogą z nich korzystać wszystkie podmioty, których działalność wiąże się z koniecznością opłat za prąd – także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. 

Fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnot

Wykorzystanie energii elektrycznej jest jednym z czołowych kosztów, które muszą miesięcznie pokrywać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Wprawdzie za zużycie prądu w poszczególnych lokalach odpowiadają właściciele lub najemcy, ale zasilanie urządzeń pozostających w częściach wspólnych obiektu,   leży po stronie spółdzielnie lub wspólnoty. Przy wzroście cen energii elektrycznej obniża się rentowność tych podmiotów. Co więcej, wyższe rachunki za prąd oznaczają obniżenie środków, które mogłyby być przeznaczone na inne cele – modernizacje, remonty czy wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych.

Rosnące ceny energii elektrycznej to także zagrożenie dla płynności finansowej wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Wyższe koszty oświetlenia, obsługi urządzeń w częściach wspólnych obiektów wielorodzinnych przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych stawek czynszu,  mogą być znacznym utrudnieniem w zarządzaniu budynkami.

Rozwiązaniem problemu wysokich rachunków może być inwestycja w fotowoltaikę. Zastosowanie prądu pochodzącego z własnych mikroelektrowni słonecznych umożliwia znaczne obniżenie rachunków za energię potrzebną do zasilania urządzeń pozostających w częściach wspólnych obiektu. Fotowoltaika doskonale sprawdzi się w budynkach dużych i małych, a jej moc dostosowana jest każdorazowo do indywidualnych potrzeb obiektu.

Na co może być wykorzystany prąd z elektrowni słonecznych

Jak już wspominaliśmy, instalacje fotowoltaiczne mogą być zlokalizowane na obiektach małych i dużych. Tworzy się je pod konkretne potrzeby obiektu, które uzależnione są od możliwości danego budynku i zainstalowanych w nim urządzeń elektrycznych. Prąd pochodzący z fotowoltaiki może zasilać nie tylko oświetlenie wewnątrz budynku, ale także oświetlenie zewnętrzne, zasilanie elektrycznych bram wjazdowych, szlabanów, stacji uzdatniania wody, wind, systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, pomp ciepła. 

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach wielorodzinnych umieszczane są na dachach – zazwyczaj płaskich, ale oczywiście istnieje także możliwość montażu na dachu skośnym. 

Jakie są korzyści z fotowoltaiki dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Podmioty takie jak wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą korzystać z fotowoltaiki na najkorzystniejszych zasadach dla obiektów mieszkalnych – czyli na zasadach prosumenckich. Wyprodukowana energia elektryczna może być wykorzystana na bieżąco, a nadwyżki są przekazane do sieci publicznej z możliwością odbioru ich w wysokości 80% (instalacje o mocy do 10 kWp) lub 70% (instalacje o mocy od 10 do 50 kWp).  

Zastosowanie fotowoltaiki zapewnia spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym  tani prąd do wykorzystania w częściach wspólnych. W perspektywie długoterminowej podnosi to rentowność prowadzonych działań.  

Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych podnosi ich wartość. Może być to pożądane nie tylko przez osoby zarządzające obiektami, ale również mieszkańców lokali. 

Fotowoltaika to synonim ekologii – dzięki inwestycji w OZE wnosimy wkład w ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenie się poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Poza powyższymi, niewątpliwie ważnymi zaletami zastosowania modułów fotowoltaicznych na obiektach są: 

  • duże oszczędności w zakresie miesięcznych płatności za energię elektryczną;
  • wyższa płynność finansową;
  • oszczędności, które można przeznaczyć na inne cele inwestycyjne, modernizacyjne czy remontowe;
  • bezpieczna kalkulacja kosztów i prowadzonej działalności.

Warto dodać, że obecnie istnieje wiele możliwości korzystnego finansowania inwestycji w fotowoltaikę. Są to zarówno niskooprocentowane, proekologiczne kredyty, jak również dotacje z ogólnopolskich programów prowadzonych m.in. przez NFOŚiGW.

Źródło:  Inverter – odnawialne źródła energii

Podobne