Home Biznes Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór 2020 – Co się zmieniło?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór 2020 – Co się zmieniło?

by admin
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór 2020 - Co się zmieniło?

Rozwiązanie umowy może być wyzwaniem dla każdego, kto robi to pierwszy raz. Kodeks Pracy, mimo nowelizacji, w 2020 roku nie wprowadza nowości w zakresie danych, które powinny zostać zawarte w wypowiedzeniu. Warto jednak wiedzieć, że odpowiedni tryb i powód wypowiedzenia, może dawać prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub spowodować utratę jego utratę. Poniżej opisano wszystkie możliwości rozwiązania umowy o pracę oraz wzór wypowiedzenia do pobrania.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron jest często stosowane, kiedy z osobistych względów pracownik pragnie zrezygnować z dalszej współpracy. Zdarza się też, że to pracodawca wychodzi z taką inicjatywą. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron i przyczyna zwolnienia, jest istotna w kontekście ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych, a także możliwości otrzymania odprawy.

Pracownik, który wyjdzie z inicjatywą wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron może otrzymać zasiłek z Urzędu Pracy dopiero po 90 dniach od rejestracji w UP. Dlatego ten sposób zaleca się wyłącznie w przypadku znalezienia lepszej propozycji zatrudnienia lub konieczności czasowej rezygnacji z pracy np. z przyczyn rodzinnych. Wygoda rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron polega na swobodnym uzgodnieniu warunków. Forma ta powinna być korzystna dla obu stron.

W wypadku wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron z inicjatywy pracodawcy z przyczyn ekonomicznych, pracownikowi przysługuje odprawa i zasiłek. W takiej sytuacji rozwiązanie umowy następuje w uzgodnionym terminie, jeśli pracownik wyraził zgodę na przyjęcie propozycji pracodawcy. Milczenie i brak zgody są w tym wypadku jednoznaczne. Do celów dowodowych warto jednak posiadać dokument potwierdzający odmowę przyjęcia porozumienia. Poniżej umieszczono pliki przybliżające formę w jakiej powinno się spisać wypowiedzenie:

 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wzór
 • wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron pdf
 • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron przez pracownika wzór
 • wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron pdf.

Wypowiedzenie za porozumieniem stron a urlop

Porozumienie stron co do zakończenia współpracy nie umożliwia co prawda wzięcia wolnego na poszukiwanie nowej pracy, ale zgodnie z prawem urlop nie może przepaść. Wykorzystać można go dwojako:

 • biorąc urlop w trakcie okresu wypowiedzenia
 • otrzymując ekwiwalent za niewykorzystane dni.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron został zamieszczony powyżej.

Wzór pisma o przejście na emeryturę

Rozwiązanie umowy o pracę może również nastąpić w wyniku przejścia na emeryturę. Decyzję taką podejmuje pracownik, uprzedzając o nim pracodawcę w taki sam sposób, jak w innej sytuacji, gdy rezygnuje z pracy. Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika przechodzącego na emeryturę zawiera:

 • dane stron,
 • nagłówek informujący o sposobie rozwiązania umowy,
 • prośbę o rozwiązanie umowy z dniem… pomiędzy stronami umowy, na podstawie…
 • proponowany termin zakończenia współpracy
 • podpis pracownika.

Jeśli pracodawca nie zgadza się na porozumienie stron, wówczas pracownik ma możliwość złożenia wypowiedzenia. Przed przejściem na emeryturę musi jednak odpracować wymagany prawem pracy czas do zakończenia okresu wypowiedzenia. W międzyczasie może wykorzystać zaległy urlop. Oto jak mogłyby wyglądać wypowiedzenie umowy:

 • wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron wzór 2020
 • wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia wzór
 • wypowiedzenie za porozumieniem stron pdf
 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wzór 2020
 • wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.

Podobne