Home Biznes Działalność nierejestrowana – czym jest

Działalność nierejestrowana – czym jest

by admin
Działalność nierejestrowana - czym jest

Własna działalność gospodarcza jest nie lada wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy. Konstytucja wprowadziła jakiś czas temu zmiany, które odnoszą się do działalności nierejestrowanej. Jak założyć własną działalność? Czym jest działalność gospodarcza nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana ustawa – czym się cechuje?

Nierejestrowana działalność gospodarcza określona została w Konstytucji biznesu w artykule 5. Działalność nierejestrowana 2019 spełniać musi określone przesłanki, które są związane z:

  • uzyskaniem przychodów należnych, które nie przekraczają kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia w każdym miesiącu,
  • nie wykonywaniem przez ostatnie 60 miesięcy działalności gospodarczej.

W roku 2020 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł brutto, z czego wynika, że nierejestrowana działalność osiągnąć może przychów na wysokości do 1300 zł. Ponadto, działalność tego typu nie występuje w przypadku własnej firmy działającej w ramach umowy spółki cywilnej. Firmy, które wymagają uzyskania licencji, koncesji, czy też pozwolenia, również nie mogą skorzystać z takiej opcji.

Działalność nierejestrowana a ZUS – o czym warto pamiętać?

Jeśli prowadzimy nierejestrowaną działalność, nie mamy obowiązku odprowadzania składek ZUS, gdyż nie podlega ona obowiązkowi rejestracyjnemu. Nie ma zatem konieczności składanie deklaracji ZUS, co jest sporym ułatwieniem. Pamiętajmy o tym, że prowadzenie takiej firmy wymaga jednak odprowadzania podatku dochodowego z tytułu dochodów.

Działalność rejestrowana koszty uzyskania przychodu

Działalność nierejestrowana wymaga wykazania w rocznym zeznaniu PIT-36 osiągniętych przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Koszty uzyskania przychodów są związane z prowadzeniem własnej działalności i wymagają odpowiedniego udokumentowania. W tym przypadku bardzo ważna jest kwota dochodu, która stanowi różnicę między przychodami i poniesionymi kosztami uzyskania przychodów. Jeśli chodzi o limit dla działalności nierejestrowanej, jest on ustalany mając na względzie dochód. Założenie własnej działalności wiąże się z określonymi obowiązkami, które spoczywają na przedsiębiorcy. Często konieczne jest zatrudnienie księgowej, która zajmie się kwestiami prawnymi i finansowymi. Praca dla księgowej w firmie nierejestrowanej także jest zazwyczaj konieczną kwestią.

Działalność nierejestrowana faktura wzór

Działalność nierejestrowana współpracująca z firmami powinna udokumentować sprzedaż fakturą (bez VAT – dla podmiotów zwolnionych oraz VAT dla podatników VAT). W przypadku, gdy nabywca jest osobą fizyczną nieprowadzącą własnej działalności, wtedy fakturę wystawia się na jego prośbę. Faktura bez VAT musi zawierać:

  • datę wystawienia dokumentu,
  • imiona i nazwiska lub nazwę podatnika, nabywcy i ich adresy,
  • kolejny numer,
  • rodzaj lub nazwę towaru/usługi,
  • ilość i miarę dostarczonych towarów,
  • cenę jednostkową towaru/usługi,
  • należność ogółem.

Czynny podatnik VAT ma za zadanie sporządzać faktury VAT oraz powinien pamiętać o prowadzeniu rejestru VAT sprzedaży i zakupu, jak i składaniu co miesiąc deklaracji VAT w elektronicznej formie. Prawidłowe rozliczenia bazują także na posiadaniu swojego numeru NIP. Otwarcie działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku o nadanie numeru NIP.

Zalety prowadzenia firmy nierejestrowanej

Prowadzenie działalności tego typu ma wiele zalet, które dotyczą przykładowo braku konieczności opłacania zaliczek na podatek dochodowy, czy też zgłaszania działalności w urzędzie skarbowym, GUS i CEIDG. Przedsiębiorca nie opłaca składek ZUS, dlatego też nie musi składać deklaracji do ZUS-u. Uproszczona ewidencja sprzedaży jest kolejnym atutem, który warto mieć na względzie.

Podobne