Home Biznes Jak i kiedy serwisować sprzęt przeciwpożarowy

Jak i kiedy serwisować sprzęt przeciwpożarowy

by admin

Sprzęt przeciwpożarowy, jak każde urządzenie, wymaga odpowiedniego i regularnego serwisowania. Właściciele sprzętu przeciwpożarowego nie zawsze zdają sobie sprawę z tej potrzeby. Ponadto, nie zawsze wiedzą, jak powinno odbyć się serwisowanie, gdzie się zgłosić z tym zleceniem i jak często zadbać o serwis. Są to informacje ważne, wręcz niezbędne dla zachowania skuteczności i prawidłowego funkcjonowania sprzętu przeciwpożarowego. Podpowiemy więc, jak i kiedy serwisować sprzęt przeciwpożarowy.

Czym jest sprzęt przeciwpożarowy?

Sprzęt przeciwpożarowy to określenie bardzo szerokiej grupy produktów. Wszystkie urządzenia z tej grupy łączy wspólna cecha, którą jest działanie przeciwpożarowe. Wbrew pozorom, sprzęt przeciwpożarowy to nie tylko gaśnice i hydranty, ale znacznie więcej. Mianem tym możemy określać również czujniki dymowe, skrzynki i szafki ppoż, urządzenia oddymiające lub zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu a nawet drzwi przeciwpożarowe i urządzenia nimi sterujące oraz znaki ppoż. Sprzęt przeciwpożarowy często spotykany w biurach a w szczególności w archiwach to również koce gaśnicze i worki do ewakuacji akt.

Definicję urządzeń przeciwpożarowych można znaleźć także w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z nim urządzenia przeciwpożarowe to urządzenia służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków.

Jak i jak często serwisować sprzęt przeciwpożarowy

Jako, że sprzęt przeciwpożarowy to grupa niezmiernie szeroka, nie ma jednego terminu obowiązkowego serwisowania każdego z jego elementów. Rozporządzenie również nie jest w tym względzie tak precyzyjne. Jednak we wspomnianym już wcześniej Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdziemy informację, że zasady serwisowania urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic przenośnych i przewoźnych zawarte są w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. 

W praktyce najczęściej to producent określa częstotliwość przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych. Jednak niezależnie od tego, przeglądy techniczne powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz do roku. Ponadto, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych, węże, będące ich wyposażeniem, raz na 5 lat muszą być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. Oprócz okresowych przeglądów konserwacji należy poddać także gaśnice, które były w jakikolwiek sposób uruchamiane, w których zerwano plomby umieszczone przez producenta lub konserwatora na dźwigni uruchamiającej na zaworze butli lub na zaworze bezpieczeństwa, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego lub też zostały pozbawione czytelnej kontrolki z terminem ważności badań. 

Każde działanie, a więc naprawa, przegląd, konserwacja lub remont sprzętu przeciwpożarowego powinien zostać potwierdzony podpisanym przez konserwatora protokołem zawierającym również informacje o zakresie przeprowadzonych prac. Oprócz tego gaśnica lub hydrant powinny otrzymać indywidualną cechę aktualizacji tzw. kontrolkę.

Kto może podjąć się konserwacji sprzętu przeciwpożarowego?

Sprzęt przeciwpożarowy należy do urządzeń, których sprawność może decydować o ludzkim życiu. Jednak przepisy nie precyzują kto może podejmować się jego konserwacji. Zgodnie z prawem, od serwisantów tego typu urządzeń nie wymaga się żadnych pozwoleń ani certyfikatów. Jednak w interesie właściciela sprzętu przeciwpożarowego jest, aby jego serwisowanie zlecić specjaliście. Dlatego też zadanie to najlepiej jest powierzać osobom i firmom mającym autoryzację producenta danego urządzenia. Tylko wtedy mamy gwarancję, że w razie potrzeby przeprowadzenia jakichkolwiek napraw będą one wykonane na oryginalnych częściach i zgodnie z zamysłem producenta. Tym samym, po serwisie sprzęt będzie niemal tak samo sprawny, jak nowe urządzenia.

Źródło: FireBHPsecurity – szkolenia BHP

Podobne