Home Budownictwo Co rzeczoznawca budowlany może poradzić na przeciekający dach?

Co rzeczoznawca budowlany może poradzić na przeciekający dach?

by admin

Błędy popełniane podczas montażu dachu mogą mieć w przyszłości opłakane skutki. Przeciekający dach może się wiązać nie tylko z nieestetycznymi wykwitami i plamami na suficie i ścianach, ale przede wszystkim z utratą ciepła i naruszeniem konstrukcji dachu. To znacząco podnosi koszty utrzymania domu i napraw, które trzeba przeprowadzić w związku z nieszczelnością dachu. W przypadku wyraźnych usterek, które są wynikiem błędów popełnionych przez ekipę wykonującą dach, warto zwrócić się o poradę do rzeczoznawcy budowlanego, który oceni stan dachu i wskaże działania naprawcze.

Nieszczelna folia

Jedną z przyczyn przeciekania dachu są błędy popełnione podczas jego wykonywania. Mogą one wynikać z niewykwalifikowania ekipy montującej dach lub zignorowania wskazówek projektanta. Tymczasem efektywność warstwy, która uszczelnia dach, zależy przede wszystkim od prawidłowego zainstalowania na poszyciu dobrej jakości folii, która nie będzie przepuszczała wody opadowej. Niestety bardzo często zdarza się, że podczas prac montażowych folia ulega zniszczeniu. W wielu przypadkach wykonawcy ignorują to, umieszczając na uszkodzonej warstwie izolującej dachówki, co w konsekwencji doprowadza do przeciekania dachu. Tymczasem każde zauważone przecięcie folii powinno być zabezpieczone i zaklejone specjalną taśmą wzmacniającą, która uchroni nas przed przykrymi konsekwencjami nieszczelnego dachu. Jeżeli jednak już mamy do czynienia z taką sytuacją i możemy przypuszczać, że usterka wynika z błędów popełnionych przez wykonawcę, warto poprosić o ekspertyzę budowlaną. Rzeczoznawca budowlany wskaże przyczyny przecieków dachu i będzie mógł formalnie nakazać ekipie wykonującej prace działania naprawcze.

Źle wykonane obróbki blacharskie

Bardzo często nieszczelny dach jest skutkiem niedbałych prac wykończeniowych ekipy wykonującej roboty poszyciowe. Szczególnie istotne jest, aby zachować ostrożność i uwagę podczas montażu blachodachówki i dachówki, ponieważ to właśnie wówczas najczęściej dochodzi do przerwania warstwy folii uszczelniającej dach. Jeżeli folia ulegnie uszkodzeniu, przez powstałe szczeliny pod poszycie dachu będzie się dostawała woda opadowa. Częstym błędem wykonawczym jest też nieprawidłowe rozmieszczenie dachówek oraz ich niedokładne przytwierdzenie do dachu. Jeżeli dachówki nie przylegają do siebie szczelnie, woda może dostawać się pod dach i spływać po krokwiach, powodując zacieki na suficie. Jeżeli rzeczoznawca budowlany wykaże, że wykonawca popełnił błąd na tym etapie prac montażowych, może zalecić zerwanie uszkodzonych dachówek i ich ponowne zainstalowanie. To samo tyczy się źle przytwierdzonej blachodachówki – jeśli ekspertyza budowlana dowiedzie, że pokrycie dachu jest nieszczelne przez nieprawidłowo lub słabo przymocowaną blachę, rzeczoznawca może w piśmie wyegzekwować zdjęcie poszycia i jego ponowne zamontowanie.

Wykorzystanie materiałów słabej jakości

Błędem, który w sposób znaczący wpływa na szczelność dachu oraz jakość wykonanych robót, jest oszczędność wykonawcy. Niestety nadal powszechną praktyką jest stosowanie materiałów wykończeniowych słabej jakości, które nie tylko nie zapewniają nam gwarancji skuteczności, ale także obniżają efektywność prac budowlanych. Bardzo często wykonawcy, poszukując oszczędności, decydują się na korzystanie z usług kilku producentów, którzy dostarczają materiały na poszycia dachowe. W takim przypadku możemy mieć do czynienia z systemami, które nie współgrają ze sobą i mogą znacząco wpływać na stan dachu. Aby wyeliminować ryzyko nieszczelności dachu, warto zatem zatroszczyć się o dobrej jakości materiały, które nie są zamiennikami oryginalnych systemów uszczelniająco-dociepleniowych. Jeżeli ekspertyza budowlana sporządzona przez rzeczoznawcę budowlanego wykaże, że wykonawca nie dostosował się do zaleceń producenta lub zignorował plany projektanta, będzie on musiał podjąć się naprawy dachu lub jego ponownego montażu na własny koszt.

Źródło: MPExpertbud – Rzeczoznawca Budowlany

Podobne