Wzrost zainteresowania różnymi metodami zarządzania projektami wynika głównie z potrzeb przedsiębiorstw, zmieniającego się rynku oraz zmian technologicznych IT. Argumenty takie jak wysoka jakość czy minimalizacja ryzyka stały się normą. Obecnie użytkownicy oczekują czegoś więcej - innowacyjności, satysfakcji. Im bardziej zaawansowane technologie, tym chętniej klienci po nie sięgają i z chęcią wygospodarują na nie dodatkowe pieniądze.