Bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. I nie ma znaczenia czy mowa o przedsiębiorstwach, czy instytucjach państwowych. Problem bezpieczeństwa dotyczy się każdego.

Każda instytucja musi brać po uwagę możliwość kradzieży danych. W jednym przypadku dane te będą mniej istotne, ale w przeważającej mierze informacje te są bardzo cenne. Atak na dane może nastąpić z zewnątrz, lub pracowników. Zdecydowanie większość kradzieży, bądź takowych prób ma miejsce z zewnątrz. Głównym źródłem tych zewnętrznych ataków jest internet.

Mechanizmy obronne

Aby odpowiednio się przygotować na potencjalne próby kradzieży danych należy zadać sobie pytanie, jakie dane są najbardziej cenne? Po ustaleniu ważności wszystkich informacji w firmie należy się odpowiednio zabezpieczyć. Mechanizmów obronnych dla przedsiębiorstw jest bardzo dużo, producenci oprogramowania reklamują się i oferują produkty gwarantujące niemal 100% ochrony. I w większości przypadków są one wystarczające. Na pewno należy posiadać zabezpieczenia na poziomie sprzętowym oraz systemowym. Mając takie systemy obronne wdrożone w nasze przedsiębiorstwo ryzyko wykradzenia danych jest niskie. Dodatkowo warto wdrożyć w nasze progi system bezpieczeństwa ISO.

Bezpieczeństwo systemu

Powyższe mechanizmy minimalizują wyciek danych do osób trzecich, jednak nie dają 100% bezpieczeństwa. Jeśli firma posiada oprogramowanie do zarządzania zasobami (system klasy ERP) co nie jest już rzadkością i całość systemu jest wewnątrz firmy można raczej nie obawiać się o wyciek danych. Jednak w przypadku takich systemów w formie usługi, czyli popularna chmura to dane te są zdecydowanie bardzie narażone na ataki i próby kradzieży.