kapitał ludzki to najważniejszy aspekt każdej firmy, instytucji. Człowiek jest najwyżej w hierarchii firmy to ten fakt się nigdy nie zmieni. Żadna maszyna, żaden super-komputer, czy inne cudo techniki nie będzie ważniejsze niż pracownik. Nawet, jeśli firma kupuje zintegrowane systemy do zarządzania, czy nowoczesne maszyny dla produkcji warte miliony.

Wiedza pracowników, umiejętności, komunikacja, wymiana poglądów, sugestie, wsparcie, relacje społeczne to tylko niektóre cechy, które żadna maszyna, komputer, czy robot nigdy nie osiągnie. Dlatego odpowiedni dobór pracowników jest bardzo ważny, świadczy o firmie, jej możliwości rozwoju i potencjale na rynku.

Firma, czy instytucja składa się z wielu obszarów funkcjonowania. Każdy z tych obszarów działa jakby samodzielnie, ale razem tworzą całość. Dlatego umiejscowienie pracowników którzy będą zarządzać swoimi obszarami jest kluczowe do pracy zespołowej. I tak każdy z działów mimo iż pracuje w większości przypadków oddzielnie jest uzależniony od pozostałych. Przykład takiej zależności to np.:

Dział sprzedaży, marketingu jest zależny od działu produkcji (żeby sprzedawać, promować i reklamować produkty najpierw trzeba je wytworzyć). Dział produkcji jest zależny od działu zarządzania zasobami. To tylko jedna z wielu możliwości, ale bardzo częsta zależność w firmie.

Doświadczenie, komunikatywność i wiedz to najważniejsze cechy osoby zarządczej. Właściwe kierowanie, dobór odpowiednich osób na dane stanowisko, oraz umiejętność dogadywania się z innymi dyrektorami, kierownikami to podstawa rozwoju przedsiębiorstwa.

Odpowiednia motywacja

Pracownicy wraz z rozpoczęciem nowej pracy mają nowe oczekiwania i są pełni energii i mają odpowiednią motywację. Ważne jest aby ta motywacja z czasem i większym stażem pracy nie malała. Dlatego tutaj również ważna kierownictwa, aby właściwie motywować pracowników. A więc przydzielania odpowiednich zadań, różnorodność wykonywanych prac i motywacja finansowa.

Stopień nie najważniejszy

Jeszcze kilkanaście lat temu rynek pracowników z wykształceniem wyższym był bardzo, ale bardzo ubogi. Firmy z trudem poszukiwały dobrze wykształconych pracowników na wyższe stanowiska. Dziś jednak takiego problemu nie ma. A wręcz przeciwnie, absolwentów uczelni wyższych jest aż nadto. Dlatego firmy nie powinny poszukiwać ludzi, którzy mają wysokie stopnie uczelniane, ale raczej takie, które posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności.