Większość firm funkcjonujących w dzisiejszych czasach nie idzie z duchem zmian i działa w sposób tradycyjny. Jednak przedsiębiorcy, którzy mają pojęcie o współczesnym rynku i podążają za zmianami, mają szansę na bardziej efektowną pracę i długie miejsce na rynku. Warto patrzeć szerzej.

 

Różnice pomiędzy tradycyjną a nowoczesną firmą:

  • Zatrudniana kadra - w tradycyjnych firmach często zatrudnia się swoich krewnych i znajomych i nie zapewnia się im szkoleń, które umożliwiałby rozwój. Natomiast w nowoczesnych przedsiębiorstwach kładzie się znaczny nacisk na pozyskiwanie specjalistów z wielu dziedzin, chętnych do dalszego rozwoju.
  • Wynagrodzenie - tradycyjne firmy zwykle charakteryzują się niskimi zarobkami i brakiem konkretnych zasad dotyczących ich przyznawania. Często następuje też opóźnienie w wypłatach. Nowoczesne firmy ustalają wypłaty adekwatne do wykonanej pracy i stanowiska, przewidują podwyżki i rozliczają się w terminie.
  • Prowadzenie biznesu - w tradycyjnych biznesie realizuje się każde zlecenie i chwyta się każdej możliwej okazji. Działania często są nie do końca spójne i logiczne, a dbałość o interesy klientów zostawia sporo do życzenia. Bardziej nastawia się na spory zarobek w szybkim czasie i dzięki małej ilości pracy. Nowoczesne firmy mają przemyślaną strategi i misję. Ich działanie jest spójne i charakteryzuje się długofalowym myśleniem i planowaniem. Specjaliści znają rynek i zasady jego funkcjonowania, dbają o klientów, dzięki czemu zapewnią dłuższą współpracę. 

Ponadto w nowoczesnej firmie zatrudnia się księgową, które jest wewnętrznym pracownikiem, a nie korzysta się z usług zewnętrznych firm. Finanse są prowadzone wzorowo, na ich wiarygodności buduje się markę. W funkcjonowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw bardzo ważna jest także aktywność w Internecie oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii i możliwości. Ważne jest promowanie przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych, czy poprzez stronę internetową, która nie tylko będzie miała funkcje reklamowe, ale także pozwoli potencjalnym klientom na zapoznanie się z najważniejszymi informacjami i polityką firmy.

Bardzo ważny jest także wybór najlepszego systemu informacyjnego, czyli wielopoziomowa struktura, która odpowiada za gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i analizowanie informacji. Takie systemu składają się z wejściowych danych, wyjściowych raportów, sygnałów wejściowych i wyjściowych oraz sprzężenia zwrotnego. Informacja jest w dzisiejszych czasach bardzo ważna, jest właściwie podstawą, dlatego warto zadbać o odpowiedni system informacyjny. W nowoczesnych przedsiębiorstwach wykorzystuje się:

  • systemy transakcyjne - ich istotą są pełne i wiarygodne dane, można je stosować głownie do rejestrowania danych i podstawowej analizy.
  • system informowania kierownictwa - w tym przypadku wykorzystuje się nie koniecznie pełne i porównywalne dane. Ten system służy do dokładnego wyszukiwania i łączenia danych obecnych w bazie. 
  • systemy wspomagania decyzji - opierają się na niepełnych danych, która mogą być obarczone znaczącym błędem. Mają szeroką gamę zastosowań.
  • systemy ekspertowe - te z kolei służą do przetwarzania niepełnych i sprzecznych danych, które mają różne źródła.